LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Drezdenko ul. Kopernika

A
Nazwa stacji Drezdenko ul. Kopernika Krótka nazwa stacji LUB055
Krajowy kod stacji LuDrezdeWIOS_MOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa lubuska Klasyfikacja stacji tła
Adres Drezdenko, 66-530, Kopernika Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel WIOŚ Zielona Góra
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 01.01.2008

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne RAD - Promieniowanie globalne RAIN - Opad atmosferyczny HUMID - Wilgotność względna
TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.8247222222222
Szerokość geograficzna N 52.8375
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 34 Rodzaj parametrów wszystko