LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Gorzów Wlkp. ul. Piłsudskiego

M
Nazwa stacji Gorzów Wlkp. ul. Piłsudskiego Krótka nazwa stacji LUB100
Krajowy kod stacji LuGorzPilsud Międzynarodowy kod stacji
Strefa lubuska Klasyfikacja stacji tła
Adres Gorzów Wlkp., 66-400, Piłsudskiego Metoda pomiaru manualny
Właściciel WIOŚ Zielona Góra
Zielona Góra, 65-231, Siemiradzkiego 19
68 45-48-450
wios@zgora.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB - Ołów PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.246294
Szerokość geograficzna N 52.747044
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 68 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji