LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Łężyca

A
Nazwa stacji Łężyca Krótka nazwa stacji LUB053
Krajowy kod stacji LuLezWIOS_AUT_MOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Łężyca, 66-016 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.01.2006

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne RAD - Promieniowanie globalne RAIN - Opad atmosferyczny HUMID - Wilgotność względna
TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.4616666666667
Szerokość geograficzna N 51.9994444444444
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów