LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nowa Sól ul. T. Kościuszki

A
Nazwa stacji Nowa Sól ul. T. Kościuszki Krótka nazwa stacji LUB054
Krajowy kod stacji LuNowsoWIOS_AUT_MOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Nowa Sól, 67-100, T. Kościuszki Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 05.01.2007

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne RAD - Promieniowanie globalne RAIN - Opad atmosferyczny HUMID - Wilgotność względna
TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.7077777777778
Szerokość geograficzna N 51.8083333333333
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów wszystko