LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe

A
Nazwa stacji Świebodzin, ul. Łąki Zamkowe Krótka nazwa stacji LUB056
Krajowy kod stacji LuSwieboWIOS_MOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Świebodzin, 66-200, Łąki Zamkowe Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 14.01.2009

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne RAD - Promieniowanie globalne RAIN - Opad atmosferyczny HUMID - Wilgotność względna
TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.5388888888889
Szerokość geograficzna N 52.2491666666667
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów wszystko