LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Żagań ul. Przyjaciół Żołnierza

A
Nazwa stacji Żagań ul. Przyjaciół Żołnierza Krótka nazwa stacji LUB057
Krajowy kod stacji LuZaganWIOS_MOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Żagań, 68-100, Przyjaciół Żołnierza 21 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2009

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne RAD - Promieniowanie globalne RAIN - Opad atmosferyczny HUMID - Wilgotność względna
TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.3269444444444
Szerokość geograficzna N 51.6158333333333
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów wszystko