LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Żary ul. Podchorążych

M
Nazwa stacji Żary ul. Podchorążych Krótka nazwa stacji LUB101
Krajowy kod stacji LuZaryWIOS_MAN Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Żary, 68-200, Podchorążych Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2009

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów zanieczyszczenia