LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Żary ul. Chopina

A
M
Nazwa stacji Żary ul. Chopina Krótka nazwa stacji LUB058
Krajowy kod stacji LuZaryWIOS_MOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Żary, 68-200, Chopina Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 30.12.2010

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PB - Ołów
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne RAD - Promieniowanie globalne RAIN - Opad atmosferyczny HUMID - Wilgotność względna
TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów wszystko