LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nowa Sól

A
M
Nazwa stacji Nowa Sól Krótka nazwa stacji LUB008
Krajowy kod stacji LuNowaSolMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Nowa Sól, 67-100, Kościuszki 26 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 30.01.2019

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen EBZN - Etylobenzen MPXY - M-P-Ksylen NO - Tlenek azotu
NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
TLN - Toluen
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.708193
Szerokość geograficzna N 51.808662
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów wszystko