LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Świebodzin

A
M
Nazwa stacji Świebodzin Krótka nazwa stacji LUB009
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Świebodzin, 66-200, ul. Sikorskiego 25, Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2020

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen EBZN - Etylobenzen MPXY - M-P-Ksylen NO - Tlenek azotu
NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
TLN - Toluen
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD - kadm (całk. depozycja) NI - nikiel (całk. depozycja)
PB_DEP - ołów (całk. depozycja) PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.527556
Szerokość geograficzna N 52.245628
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia