LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Gorzow Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich

A
M
Nazwa stacji Gorzow Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich Krótka nazwa stacji LUB002
Krajowy kod stacji LuGorzKosGdy Międzynarodowy kod stacji PL0209A
Strefa m. Gorzów Wlkp. Klasyfikacja stacji tła
Adres Gorzow Wlkp, 66-400, Kosynierów Gdyńskich Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel WIOŚ Zielona Góra
Zielona Góra, 65-231, Siemiradzkiego
068 45-48-550
zgora@pios.gov.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla EBZN - Etylobenzen MPXY - M-P-Ksylen
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki TLN - Toluen
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB - Ołów PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji kanion uliczny Reprezentatywność obszarowa 86 km2
Długość geograficzna E 15.22866667
Szerokość geograficzna N 52.73821389
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 34 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji