LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nowa Sól 2

A
M
Nazwa stacji Nowa Sól 2 Krótka nazwa stacji LUB011
Krajowy kod stacji LuNowaSolKos Międzynarodowy kod stacji
Strefa lubuska Klasyfikacja stacji tła
Adres Nowa Sól, 67-100, Kościuszki 26 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.708019
Szerokość geograficzna N 51.809095
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia