LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Gubin

A
M
Nazwa stacji Gubin Krótka nazwa stacji LUB012
Krajowy kod stacji LuGubinAnderMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa lubuska Klasyfikacja stacji tła
Adres Gubin Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen EBZN - Etylobenzen MPXY - M-P-Ksylen NO - Tlenek azotu
NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
TLN - Toluen
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 14.724985
Szerokość geograficzna N 51.947935
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów wszystko