LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Smolary Bytnickie

A
M
Nazwa stacji Smolary Bytnickie Krótka nazwa stacji LUB003
Krajowy kod stacji LuSmolBytnic Międzynarodowy kod stacji PL0211A
Strefa lubuska Klasyfikacja stacji tła
Adres Smolary Bytnickie, 66-630 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel WIOŚ Zielona Góra
Zielona Góra, 65-231, Siemiradzkiego 19
68 45-48-450
wios@zgora.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona roślin

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB - Ołów PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa 13844 km2
Długość geograficzna E 15.20666667
Szerokość geograficzna N 52.17222222
Typ obszaru pozamiejski
Wysokość m n.p.m. 80 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji