LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Słubice ul. Wojska Polskiego

A
Nazwa stacji Słubice ul. Wojska Polskiego Krótka nazwa stacji LUB005
Krajowy kod stacji LuSlubWIOS_AUT Międzynarodowy kod stacji PL0210A
Strefa lubuska Klasyfikacja stacji tła
Adres Słubice, 69-100, Wojska Polskiego Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel WIOŚ Zielona Góra
Zielona Góra, 65-231, Siemiradzkiego 19
68 45-48-450
wios@zgora.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 31.12.2010

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 14.564167
Szerokość geograficzna N 52.355833
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 24 Rodzaj parametrów wszystko