LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Sulęcin (do 31.12.2012 r. stacja funkcjonowała jako semimobilna*)

A
M
Nazwa stacji Sulęcin (do 31.12.2012 r. stacja funkcjonowała jako semimobilna*) Krótka nazwa stacji LUB006
Krajowy kod stacji LuSulecDudka Międzynarodowy kod stacji PL0575A
Strefa lubuska Klasyfikacja stacji tła
Adres Sulęcin, 69-200, Dudka Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel WIOŚ Zielona Góra
Zielona Góra, 65-231, Siemiradzkiego 19
68 45-48-450
wios@zgora.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB - Ołów PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa 9 km2
Długość geograficzna E 15.12244444
Szerokość geograficzna N 52.43772222
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 84 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji