LUBUSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Żary

A
M
Nazwa stacji Żary Krótka nazwa stacji LUB007
Krajowy kod stacji LuZarySzyman Międzynarodowy kod stacji PL0591A
Strefa lubuska Klasyfikacja stacji tła
Adres Żary, 68-200, Szymanowskiego 8 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel WIOŚ Zielona Góra
Zielona Góra, 65-231, Siemiradzkiego 19
68 45-48-450
wios@zgora.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla EBZN - Etylobenzen MPXY - M-P-Ksylen
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki TLN - Toluen
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 HCHO - Formaldehyd
NI_PM10 - nikiel w PM10 PB - Ołów PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa 33 km2
Długość geograficzna E 15.12780833
Szerokość geograficzna N 51.64265556
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 160 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji